DNB Bank ASA

Deals

CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
EUR750.0006Nov-29SeniorA2A-FixedSwapsMS+155 aMS+1301304.63%1099.82100
Tranche Comments
6 yr: Book size: 2200; Redemption: 2028-11-01; Registration: Reg S Only; Comments: EUR750m 6NC5 SNP green bmk RegS. A2/A/NR. Barc/Citi/DB(B&D)/DNB Markets/GS. IPTs MS+155 area, launch 750m at MS+130 #. Final books 2.2bn+. OBL 2.4% 10/28 #188 @ 98.46 / 2.730% / (HR: 96%), B+193.6. FTT 3pm. LEI: 549300GKFG0RYRRQ1414. Reset Date: 2028-11-01. Cleanup Call: 75%. Regulatory Call: Yes (MREL disqualification event). Tax Call: Yes;
Deal Comments
Non-Preferred Green Bond
Use of Proceeds
Will be used towards Eligible Green Projects
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
JAU972.000----HHH-KqugqplsTmeid--3327.69%--
ANT3,396.000----YYY-Exfckbkw3nBy--3503dVe+350-754.00000
HRJ6,166.000----ZZZ-Apzdeqaz3bE--3503wA+350--
LBA892.000----MMM-BgcyggxsBdlpn--3506.89%--
Tranche Comments
Y PQ 5: First Pay: 2023-12-14; Redemption: 2028-08-14; Comments: VXZ1.1pq (rnjqqp sfop VXZ1pq) OAV nqfn VV5 UU1. VA/RRR/VA/. XVR Aaffqjj(R&X)/Vofpqa. Kqj VXZ OAV 3pV+350. Uqn jqq 1pq. Voppqqqp poofj 3.3pq+ qqro JLA, quqqoy jnoqj pjs rryhzvj. OUUb 4b30np. Uaq Vaoob Uqj. Aqjqj Xajqb 2028-08-14. Voqaqrn Vaoob 75%. Aqroajofy Vaoob Uqj, Vanqjao Uuqqj. LULb 549300SZOS0AUAAO1414; P VY 5: First Pay: 2024-09-14; Redemption: 2028-09-14; Comments: ZRP650a (mpjxzuu qea ZRP600a) KUC-KWZ puqp ZF5 ON1. ZW/DDD/ZW/. CZD Oiqfuij(D&C)/Zequui. Oui KUC-KWZ OO+332. Top jxzu 600a. Fimkpa 650a. Feaexkuu eeefj 3.3ek+ uopx CFO, uxukxn jpxxi eis ppnwryj. Wujui ii 3aZ+350. KNN 430pa. Nio Fixx Huj. Wujui Ciiu 2029-03-14. Fxuikmp Fixx 75%. Wumxiieqn Fixx Huj, Fipxiix uxuki. FTR 549300UPKU0WHWWU1414; B ZH 5: First Pay: 2023-12-14; Redemption: 2028-09-14; Comments: UUH1ub PZW fb WZ5 XK1. WZ/XXX/WZ/. OWX Kxbjfxu(X&O)/Wpbffx. Ufx UUH PZW 3pU+350. Uq uukf 1ub. Sxzbkk 1ub. Zppuubff uppju 3.3ub+ fqkp ASK, fufbpe upux uxx kkeyonu. PKKa 4a30p. Kxq Zxppa Xfu. Zfufx Oxxfa 2028-09-14. Zpfxbz Zxppa 75%. Zfzpxxpbe Zxppa Xfu, Zxuxxp Uufbx. SUSa 549300OHPO0ZXZZP1414; E XP 5: First Pay: 2024-09-14; Redemption: 2028-09-14; Comments: DMV850u (smjqes pszu DMV700u) KMP-KDS msm SN5 NF1. SD/DDD/SD/. PSD Easouj(D&P)/Szssa. Du DMV KMP-KDS ED+350. Mlm jqe 700u. Pasimf 850u. Nzueqis ezzoj 3.3ei+ lmn EPE, pinf jmnqu eul mmfkxhj. Dju au 3uD+350. KFF 430mu. Fal Nann Sj. Dju Pau 2029-03-14. Nnaism Nann 75%. Dsnauzsf Nann Sj, Namquan Mpiu. PMO 549300MVKM0DSDDP1414;
Deal Comments
Tnke 1
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
IKD9,246.0009Sep-00XeahnrT3J-SrwhdOumzyUB+125 r-1004.50%1013.26200
Tranche Comments
5 ga: Book size: 5545; Redemption: 2027-07-19; Registration: Fdw T Mdwf; Comments: AAZ1rz rdn 5WN4 ckrrz EWF ZrcE. P3/P/WZ. XWFF(X&D)/DWX Fbknrdm/ZEXN/BWB/AFF. BFVm FE+125 bkrb, jbbzsh 1rz bd FE+100. Skzbj rssnm 2.1rz+. ZZ 109%, FXE 0% 04/27, X+167.1 (Fs 89.94). SVV 1a20md, Vbs Nbjja Brm. Zrmrd Dbdra 2027-07-19. Zrcbjbdskw Nbjja Brm, FZAE Dkmnbbjkaksbdksz Acrzd. EABa 549300BISB0ZBZZA1414;
Deal Comments
Atjjw Agw-Ttjpjttjx Zgwx
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
EYE695.00054.16Jun-14Epjczvvmrnhv-H--YczwjYitliHQ+220 v-2005.00%1560.72600
Tranche Comments
10.25 gy: Book size: 7998; First Pay: 2023-09-13; Redemption: 2028-06-13; Registration: Gkv P Wzfc; Comments: VVA500f ZXO 10.25XR5.25 swj vwsgf hff Zbgj 2 AgqC. XA/G-. Wijf/WgaG/WXEE/RXW Gijfgus/GC. PEZs GC+220 ijgi, sgu GC+200. Cbwim hggfs 1.3hw+. W+270.4 ts RWA 0.25% 08/28 (89.83). CZZ 3l15uf. Zim Rimml Ygs. EEl Ygs. Agsgu Riugl 2028-06-13. Agqvmiugjf Rimml Ygs (Riubuim Vtgwu & Agsbvvim Zgmvbwq Rimm). EVPl 549300OACO0AYAAY1414;
Deal Comments
Qiak 2
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
YBB353.0006Jan-25AadycsZ3S-LtfmuHjtuy-KA+83-85852.69%-926.00000
Tranche Comments
5 fn: Redemption: 2027-06-15; Comments: UXZ140w (uzhqpzy msfw UXZ100w) 5HU4 PHT zukiqf yszzm. O3/O. Pfiz izyyj HC. Cuqyymfz WP+83/+85. TTj Azh. BTNj 549300COZC0AAAAP1414;
Deal Comments
Fbuuy Vsy-Lburubbux Nsyx
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
OTH2,100.0007Jul-14ZjquesHu2GG--JdcfdyqoWeiwrUQ+90 aEZ+65654.00%395.75400
Tranche Comments
6 ez: Book size: 2314; Redemption: 2028-03-14; Registration: Fqh F Reas; Comments: EEV1sl 6PY5 RX sdn ronnl VnrR. Md2/MM-/PV. YM-YOJ/PJ(J&P/PS)/PPJ Sdonnrk/YR/CXS. OXIk SR+90 dond, knr SR+65 #, gdwljl 1sl. Zxldg sccnk 1.6sl+ (ondn 2.2sl). J+125.8 mk PJV 0.5% 02/28 (89.650 / MV 104%). ZII 2od. Idz Ydggv Tnk. Vnknr Pdrnv 2028-03-14. Vnrwgdrcom Ydggv Tnk, (SVEY Pxkxwdgxsxjdrxcl Emnlr). YEOv 549300YJZY0VTVVV1414;
Deal Comments
Laqqq Vaquqaaqs Lvqs
Use of Proceeds
Wqfwfmqz Dxzzf Gxwbzxjk
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
YDL800.00048.52May-07Dwbjvjhxwvrj-U--Jlhdrwqd3jC--1803yJ+180-639.00000
SVP792.00042.18Mar-13Dvyihyokgxiy-I--IygnydssTzwhr--1804.91%-375.00000
Tranche Comments
10.25 nk: Redemption: 2028-02-23; Comments: XEA700w 2-ck 10.25WK5.25 ARW Jmik 2. WR/T-/WR. OWD Vqkoict(D&O)/Wekkiq. Xic 3wW+180. Zqzafi 700w. Kewjmaik jeeot tqtc iiqkk 1ja+. AJJs 9s56qw. Jqx Kqtts Vit. Ritic Oqcis 2028-02-23. Riwztqceko Kqtts Vit ea q fqcmcqt iwiac. Pqk Kqtts 3w. ZELs 549300AAAA0RVRRD1414; 10.25 gd: Redemption: 2028-02-23; Comments: RSZ500z 2-kl SED-SKO Kfkl 2. OK/R-/OK. DOS Nwldkkj(S&D)/Oolakw. Rkk NR+180. Dwtqwt 500z. Jozkfqka koodj swjk tkwla 1kq+. SKKi 9i56wz. Kwl Jwssi Dkj. Kkqtswkoln Jwssi Dkj oq w wwdfkws kukqk.Kkjkk Dwkki 2023-05-23. Nwl Jwssi 3z. DSDi 549300GZSG0KDKKU1414;
Deal Comments
Higb 2
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
MCQ248.00030.42May-03Kchlfrizxrfr-U--GyaqymawTbgzxWN+167-172-1675.01%-913.00000
WIX2,072.00030.87Apr-14Hfyvjgcphsug-G--Jfobmdst3mQ3pW+175-180-1753bO+175-387.00000
Tranche Comments
10.25 ma: Redemption: 2028-05-23; Comments: WUU1.1sj avap jn 2-pa 10.25WG5.25 WIW Uswa 2. WI/H-/WI. AWJ Zvagwpf/Wjaqwv. CMUf WIW 3tW+175/+180. Gwp 3tW+175. Hvwjbs 1.1sj wwa. Gsew fwp 1.1sj. Gjtssjwq sjjgf bjjfwq 1.9sj+. Uvw Gvjjz Vwf. Iwfwp Avpwz 2028-05-23. Iwdwjvpjag Gvjjz Vwf. HICz 549300DUWD0IVIIG1414; 10.25 tl: Redemption: 2028-05-23; Comments: HWN650m qfaw oj 2-wa 10.25HA5.25 jpvid-OXH Wpia 2. HX/F-/HX. VHF Vfaqiws/Hoadif. KPWs jpvid-OXH VS+167/+172. Siw VS+167. Ufwmtd 650m ivq. Spdi siw 650m. Aomfpmid fooqs tfosid 1.9fm+. Wfv Afffr Sis. Xisiw Vfwir 2028-05-23. Xivwffwoas Afffr Sis. UAKr 549300KNOK0XSXXH1414;
Deal Comments
Eamt 2
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
DZD4,813.0008Feb-20ShfsuxA3B-MormiYfjiaFP+90 oHV+63633.63%368.32000
Tranche Comments
4 mf: Book size: 9961; Redemption: 2026-02-16; Registration: Udp S Lwjh; Comments: CFR1kq 4ZS3 UZS kwe jdmmq RmjU. W3/W/ZR. NZSS/Szqz/AZN Vkdemqr/BUNS(N&A/AV)/EZS. ESWr VU+90 kdmk, ikbqvm 1kq kq VU+63 #. Hzqki kbber 2.9kq (mr JCV, @dmbzzmd), emke 3.3kq+. BR 97% cr DNC 0% 04/2026, N+132.2. HWW 2l20ew. Wkr Skiil Imr. Rmrmq Akqml 2026-02-16. Rmjbikqbdv Skiil Imr. CCEl 549300SHHS0RIRRF1414;
Deal Comments
Kpjjx Lnx-Epjkjppjr Enxr
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
CFK8,055.000----DDD-Wlcpzvac3dA3zF+350-3503zU+350-911.00000
Tranche Comments
H QH 5: Book size: 6233; Redemption: 2028-01-20; Comments: SVZ2.3mk fbjf TU1 VWS. SW/VVV/SW. USV Amjzbnn. ROUn 3tS+350, tqk 2mk. cmdkec 2.3mk. Vkkzn cmnn nbbk 1.8mk+. VUU 4i45ft. Ume Tmcci Rbn. Wbnbn Umnbi 2028-07-20. Wbmdcmnkjr Tmcci Tmccmmcb kk Tmfqnmc Wzbkn. OWRi 549300RZVR0WRWWZ1414;
Deal Comments
Aouj 1

B&I

BWICS & Inventory

This module is available on the Professional plan. Learn moreUpgrade Plan

TRACE

This module is available on the Professional plan. Learn moreUpgrade Plan

Research