Municipality of Uppsala (UPPSA) 2017-2

CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
SEK400.0005Nov-22Sr. Unsecured---Floating3mSt---3mSt+100-103.73100
Tranche Comments
5 yr: Comments: SEK400m 5yr FRN. Sr Unsec Notes SEB.;