Municipality of Sundsvall (SUKOM) 2016-1

CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
SEK250.0005Feb-21--AA+-Floating3mSt-3mSt+58583mSt+58-100.00000