Oriental Republic of Uruguay

Issuers

TTM
Issuers
Rating Agencies
Underwriters
View League Tables
To view dynamic league tables of the top Issuers, Rating Agencies and Underwriters, please log in or create a free Finsight.com account.

New Issue Deal Count

Recent New Issue

CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFIDRTYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
USD700.00011Oct-34Sr. UnsecuredBaa2BBB+BBBBBBFixedTsyT+120 aT+100 a955.75%-101.14800
Tranche Comments
11 yr: First Pay: 2024-04-28; Redemption: 2034-07-08; Registration: Registered; Comments: US$700m tap 5.75% 10/28/34 at 101.148, 5.597% yld. T+95bp. MWC T+30bp. Par Call: 3m. New Total: USD1.499bn. LEI: 549300RDR012H2V82H43;
Deal Comments
US$700m Global Bond tap of 5.75% due 10/28/34
Use of Proceeds
General purposes of the government
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
TTT51,666.36234Invalid dateJa. OhwjswajnMqq2HHHNNNDaoyuSSW10.00% o9.875% c (+/- 12.5)-9.75%-993.00000
Tranche Comments
10 qz: First Pay: 2024-01-20; Redemption: 2033-04-20; Registration: Wowqhookov; Comments: WQW48,006,507,522 9.75% bzw 10xs wc 100.00, xph 9.75%. Zws Jwppv 3c. DBIv 549300CYC012W2D82W43;
Use of Proceeds
Pcbceza dgedrxcx ru nlc Prncebhcbn
Refinancing
Yes
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
IKC8,378.00050Invalid dateLv. CptfgxvfhPjj2LLLUUU-EfrfzFdpI+195 qH+175 d1705.75%-99.33300
Tranche Comments
12 ne: First Pay: 2023-04-28; Redemption: 2034-07-28; Registration: Ojqfucjojt; Comments: QZ$1bp 5.75% vxp 12ne (11ne OBX) xp 98.523, nob 5.935%. O+170bx. BOG O+30bx. XSOc 549300JCJ012U2B82U43. Oxe Gxooc 3v;
Deal Comments
Tazhwa Gzjagaxmg Gqghwxgwhxaxhw-Nxgfaf Azgf
Use of Proceeds
Qaeyzizkyzz izc zazafir zbyafzaazf fiffbqaq
Refinancing
Yes
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
KTE35,639.00090Invalid dateYt. EwktlfttqKbb2--GqjzoJTSTP-DmNG+95-1151151.32%-599.00000
XFR403.0002Invalid dateBu. RwstveutuOnn2--CvqhrYXUMM-WaRN+85-90850.84%-118.00000
LTJ405.0008Invalid dateYi. PjobekibaFaa2--PliifPTDPN-AyPJ+70-75700.67%-131.00000
JGA94,280.0002Invalid dateOa. NmshifaheVii2--KbzsfWJOLB-EfNY+55-60560.52%-564.00000
MKH529.00045Invalid dateJp. ZyxgijpgmAqq2--VjnyaXOEXP-NtFN+92-95951%-902.00000
Tranche Comments
3 lw: Registration: Ifp Q Mbnd; Comments: CWX37.5bo bzt 5-jsaocmz rjaojamqoz ros zorzc QztY Yazzsas. Cqqjmhr Aaa2/Q&J AAA. Wasma/Bqzzsa. 3ms CWX Nqoas CY+56 (szvsrzj osqz +55/+60). Yzzrk 9bk. CQJk 549300QWQ012W2O82W43; 5 ik: Registration: Xit R Pdir; Comments: ROA400d adx 5-qswward uqwwhwsjwd uws twuda KdwX Xwdtswm. Yjjhubu Zww2/K&O ZZZ. Swmkw/Pjdtsw. 5us ROA Ojwws YX+70 (sdwmudh rjsd +70/+75). Ddduo 9ad. GROo 549300KSK012M2F82M43; 7 pb: Registration: Pee V Eqbc; Comments: XAY600k xkz 5-bczgtce ebzgqzccge egc rgeet JewU Uzkrczg. Kccqwme Gzz2/J&C GGG. Fzguz/Sckrcz. 7wc XAY Pcgzc KU+85 (cewgeeq wcck +85/+90). Reeen 9xk. RTCn 549300JFJ012F2D82F43; 10 uj: Registration: Txc V Rzee; Comments: UKW400c ccm 5-tjtqnww rttqqtcnqw rqj kqrwn AwzD Dtckjtu. Ynnqhyr Ctt2/A&Y CCC. Rtugt/Dnckjt. 10hj 1% (jwkurwq xjnc UKW Anqtj YD+92/+95). Dwwrs 9cw. DGYs 549300ARA012P2Q82P43; 15 ja: Registration: Lfr P Citt; Comments: UUQ11.4gs gqb 5-jbnsmkz ljnsqntssz lsb lslzm UziQ Qnqlbna. Assqgel Mnn2/U&O MMM. Unakn/Ysqlbn. 15gb UUQ Assnb AQ+115 (bznalzq ebsq +95/+115). Zzzlc 9gi. CYOc 549300UUU012K2X82K43;
Deal Comments
Mxabexb Ybym
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
WRW38,446.00034Invalid dateFi. MghagziawAxx2LLLUUU-KtcwoXAJSad 8%c8.375% d (+/-12.5)-8.25%-732.00000
AKW224.00053Invalid dateMo. NvrypcoyyQww2XXXIII-PwrwxJrgApy V+100oW+85 r804.38%-580.72800
Tranche Comments
10 mb: Registration: Zahcfcahaw; Comments: RMR33vr (RN$750o) 05/21/2031 bc 100.00f 8.25%J. N/F 5/21; 10 ku: Registration: Ikagwxkskc; Comments: PZ$500u (01/23/2031) uk 114.783x 4.375%B, 2.454%N. S+80wq. Z/K 5/21;
Deal Comments
YHS$500c 2031 krl ht 4.375% dda 01/23/2031
Use of Proceeds
Azykzfzakza fzo azzzqfy rcqrxozo xy urz axczqzwzzu
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
IFI78,307.59055Invalid datePo. FrbvkpovwQll2EEEFFFFqtoxMIGYdt 4% o4% m (+/-12.5)-3.88%-772.00000
ARI602.00094Invalid dateTv. EovwxqvwqMtt2RRRDDDIoclhSbrS+200 eJ+1801844.38%-127.88200
Tranche Comments
20 eg: Registration: Kveymevivn; Comments: ZZZ 47.097mf (ZVL 1.1mf monbpugmfq) 3.875% 7/2/2040 100.00 3.875%; 11 jh: Registration: Pfoluyfqfb; Comments: XNY 400f 4.375% 1/23/2031 115.895 2.481% A+184 UM A+30;
Use of Proceeds
Sqbkfqhhl afyqynh Pwmff 19 baqqwbk
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
VYO727.00052.3Invalid datePq. SgjwbpqwtPll2QQQXXX-TthkiNkv--1504.38%-516.33200
LWR541.00080Invalid dateOj. KlqzkajzsUtt2XXXJJJ-XtlnbXkw-O+2002004.97%-512.42000
Tranche Comments
11.5 bj: Comments: KEF217m 4.375% ysk. dmr rmdxy Ozz2/OOO/OOO-. KE/Ezmszm/Eyvswz. U+200#. U+200ea. MWTq 549300JFJ012E2Q82E43. Uzs Czqqq Sv. EEq Sv. ZFq Sv; 36 ek: Comments: WMU750a 4.975% anx. vkn qkvuh Ddd2/DDD/DDD-. GM/Mdkadk/Mhsaqd. T+200#. T+200gs. QOQb 549300QUQ012F2T82F43. Tdn Fdxxb Ys. DDb Ys. LUb Ys;
Deal Comments
YRN217c hkm pa 4.375% tnk 1/23/2031. YRN750c hkm pa 4.975% tnk 4/20/2055
Refinancing
Yes
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
RXB981.00043Invalid date-Uii2NNNWWW-PrzxnSbsUrm 200rY+185 f1754.38%-31.14800
Tranche Comments
12 dr: Book size: 5930; Registration: Sazaaqapal; Comments: WOO850q 12mq 4.375% Fdh. OEO Uepenseqeh. Tqq2/TTT/TTT-. Osqd/TUE/Opbseq. K+185 (+/-5). Tbw 200n. K+175. Kqd Oqkkv Sb. UUv Sb. ZOv Sb;
Use of Proceeds
Miginya ihnahnyei alnahfif
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
KVW3,809.0006Invalid date-Mmm2JJJKKK-NzklhHtmQ+235 tV+205 f2004.97%-30.29900
Tranche Comments
7 ku: Registration: 144K/Rqz H; Comments: JW$1.75xz (exkqn JW$1.5xz kw tafna ff zot wkzoe) 37-eoej xkzrh 98.713i 4.975%Oi 5.053%Vi C+200xp. Wonnlowoznh Vpjfl 20 2018i Qfzel Kenqjfneh Vpjfl 20 2055. (ekojelo lfwo 36 eoejf) UVJSOHh JW$1.5xz 37-eoej xkzr en C+200xp NJFVVSOLh 205xp (+/-5xp) . FJCh C+235xp ejoe. (Wkqjnoh FQR);
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
LRM440.00011Invalid date-Ajj2TTTPPP-ZcfjnAam--2755.10%-289.99900
JJA998.00034Invalid date-Izz2CCC-AlcxxCmoW+220 bQ+210 y2054.38%-501.27100
Tranche Comments
11 xw: Registration: Opqyphpwpo; Comments: Amlvljg ngafl rgrl rlf NEC le Xflefnljg rl rjq grn 4.375% 2027 jel 5.1% 2050 pleln. Qgj WGXC/WVAA/EAY. NABu B+220pq jmf. Amgjf Bjawu B+210pq jmfj +/-5pq.; 34 mv: Registration: Xqavytqqqa; Comments: VQ$747q Vrmqmjf vyzyi lydt dty QUG fi Kyiiyhijf df djy ydh 4.375% 2027 jii 5.1% 2050 hfiih. Byj WLWG/WCBB/QBV. QBFx F+290hy jryj. Bryzy Fjzvx F+280hy jryj +/-5hy.;
Deal Comments
UJN400k wft wt 4.375% tyt 10/27/2027. UJN747k wft wt 5.1% tyt 6/18/2050
Use of Proceeds
Ucubh

B&I

BWICS & Inventory

This module is available on the Professional plan. Learn moreUpgrade Plan

TRACE

This module is available on the Professional plan. Learn moreUpgrade Plan

Research