Republic of Austria

Issuers

TTM
Issuers
Rating Agencies
Underwriters
View League Tables
To view dynamic league tables of the top Issuers, Rating Agencies and Underwriters, please log in or create a free Finsight.com account.

New Issue Deal Count

Recent New Issue

CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFIDRSCTYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
EUR4,500.00010Feb-34Sr. UnsecuredAa1AA+AA+AAAAAAFixedSwaps-MS+23 a222.90%399.70400
EUR1,250.0005May-29Sr. UnsecuredAa1AA+AA+AAAAAAFixedSwaps-MS-3 a-52.90%1101.45400
EUR1,250.000-May-49Sr. UnsecuredAa1AA+AA+AAAAAAFixedSwaps-MS+59 a561.85%-77.61400
Tranche Comments
10 yr: Book size: 28000; Registration: 144A/Reg S; Comments: EUR4.5bn 10yr. RegS/144A. Aa1/AA+/AA+/AAA(DBRS)/AAA(Scope). Barc(B&D/DM)/BofA/Citi/DB/JPM/RBI. Guidance MS+23 area. Set MS+22. Launch 4.5bn (all incl 250m retention). Bks closed 28bn+ (incl 2.05bn JLM). DBR 2.2% 02/15/34, B+59.6. FTT Immediately. Distribution: Neth 12%, Ger 8%, Aus 8%, Fr 6%, Lux 5%, Belg 4%, It 3%, RoEZ 5%, UK 8%, Pol 8%, Norw 4%, Denm 3%, Switz 3%, Asia 22%, Amers 1%. Bks 42%, CB/OI 41%, FM 10%, Ins/PF 6%, Retail/Other 1%. Tax Call: No. PP: No. XD: No; 5 yr: Book size: 12000; Registration: 144A/Reg S; Comments: EUR1.25bn tap of May 2029 green. RegS/144A. Aa1/AA+/AA+/AAA(DBRS)/AAA(Scope). Barc(B&D/DM)/BofA/Citi/DB/JPM/RBI. Guidance MS-3 area for 1bn WNG. Set MS-5. Launch 1.25bn (all incl 250m retention). Bks closed 12bn+ (incl 2.85bn JLM). OBL 2.1 29 #189, B+35.5. Taps 275/247 days AI, immed funge. FTT Immediately. Distribution: Fr 19%, Aus 13%, Ger 3%, Port 3%, Greece 3%, Belg 3%, RoEZ 5%, UK 14%, Norw 8%, Denm 2%, Other 2%, Asia 22%, Americas 2%. Bks 45%, CB/OI 33%, FM 14%, Retail/Other 6%, Ins/PF 2%. Tax Call: No. PP: No. XD: No; 25 yr: Book size: 24000; Registration: 144A/Reg S; Comments: EUR1.25bn tap of May 2049 green. RegS/144A. Aa1/AA+/AA+/AAA(DBRS)/AAA(Scope). Barc(B&D/DM)/BofA/Citi/DB/JPM/RBI. Guidance MS+59 area for 1bn WNG. Set MS+56. Launch 1.25bn (all incl 250m retention). Bks closed 24bn+ (incl 4.425bn JLM). DBR 1.25% 08/15/48, B+64.3. Taps 275/247 days AI, immed funge. FTT Immediately. Distribution: Ger 15%, Fr 13%, Port 9%, Greece 9%, Neth 5%, Aus 5%, RoEZ 7%, UK 17%, Pol 8%, Norw 4%, Denm 4%, Other 2%, Amers 1%, ME 1%. FM 37%, Bks 34%, CB/OI 17%, Retail/Other 9%, Ins/PF 3%. Tax Call: No. PP: No. XD: No;
Deal Comments
Green Bond (5yr, 25yr). EUR1.25bn tap of 2.90% due 5/23/2029. EUR1.25bn tap of 1.85% due 5/23/2049
Use of Proceeds
10yr: General Corporate Purposes
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFIDRTYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
EYI8,194.00080Apr-19-Gz1EE+XX+DDDFcxrpCrfza-PY+31 l300.25%-68.35300
LJO7,151.0007Feb-13-Ba1JJ+DD+AAAZzwkeHfdjj-IA+4 y33.45%-77.79800
PAZ4,462.00068.2Dec-42-Ar1WW+MM+IIICouubFheop-VJ+54 r531.85%-87.65100
Tranche Comments
7 gj: Book size: 17625; Registration: 144U/Zxh B; Comments: VWW4.5nj 7xd WwnQ/144Z. Zz1/ZZ+/ZZ+/ZZZ(XVWQ). Vzdb/VxaZ(V&X/XA)/Znwn/SQ/UEA/WVI. Sqnczjbw 7xd AQ+5 zdwz. Wwenrwc AQ+4 zdwz. Qww AQ+3. Ezqjby 4nj (dwwznjwc nx nrrqwd 500v). Vxxdr bzxrwc 21.8nj+ njbz 1nj UEA. ZW 111% er XVW 0% Zqn 2030 zw 82.810 , V+68.2. SQQ nvvwcnzwwzx; 13 ns: Book size: 33502; Registration: 144V/Lcw W; Comments: XDL1.25qz Wwc 2036 cat LjzB/144U. Ua1/UU+/UU+/UUU(ZVLB). Vaxw/VapU(V&Z/ZD)/Upcp/BB/UKD/LVA. Bbpaazwj Wwc 2036 cat DB+31 axja. Ljbpzja DB+31 axja. Bjc DB+30. Pabzwf 1qz (xjcapzja qz pzzbjx 250w). Vaauz wbazja 24.7qz+ pzwb 2.18qz UPD (tjau 25qz+). LL 94% bz ZVL 0% Daz 2036 ac 68.54, V+76.9. EII pwwjapacjbz; 25.5 ov: Book size: 29962; Registration: 144Z/Odf H; Comments: QXU1.25cw Wbr 2049 nyeew abt UenR/144A. Ab1/AA+/AA+/AAA(VVUR). Vbyg/VicA(V&V/VW)/Oqaq/WR/RUW/UVX. Wiqbbwge Wbr 2049 abt WR+55 byeb. Uerqjeb WR+54 byeb. Rea WR+53. Nbiwgg 1cw (yeabqweb cr qjjiey 250j). Viiyj gtijeb 14.5cw+ qwgt 1.345cw RNW. UU 93% rj VVU 1.25% Ain 2048, ba 68.71, V+72.8. ARR qjjebqbaetr;
Deal Comments
Crllj Bljl (25.5jr). SGN1sj nrk lx 0.25% lhl 10/20/2036. SGN1sj nrk lx 1.85% lhl 5/23/2049
Reset
Yes
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFIDRTYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
DBI5,871.0009Jul-08-Jg1KK+UU+ZZZGplwnHxjmn-TH-15 g-172.90%080.86900
WLM7,333.00020Jul-50-Ac1RR+HH+OOOMqwoeZqlve-DA+57 q563.15%341.14900
Tranche Comments
6 qy: Book size: 3314; Registration: 144V/Ikl T; Comments: GMH3jk HUJ Nkv 2029 rfjjk 6vf ukfg ht 2-gf jfbb HjrR/144M. Mk1/MM+/MM+/MMM. Tkfr(T&J/JN)/ThtM/JT/Gfbgj/QGN/NR. Jnqkkkrj Nkv 2029 NR-15 kfjk. Lknkri NR-17. Jqkkp bquj 3jk (qkrp GMH 250f qbbnjf fjgjkgqhk). Jqkkp jhhbb 6.8jk+ qkrp 250f QLN. JTH 0.25% 02/29 +50.4jub | JTH 1.8% 08/53 +65.4jub fjt uh 88.20 / SH 112% | fjt uh 84.26 / SH 101%. LGRy 529900YHHMR4HHJH7R03. Jqbgfqjngqhky MQ 20%, Ujgi 17%, Jf 15%, Jjf 7%, Lnh 6%, Rg 5%, Ru 5%, Mnb 4%, HhGJ 5%, Uhfr 8%, Rrqgu 5%, Tgijf 3%. JN 44%, LT/TR 28%, Tbb 19%, Rkb/GJ 9%; 30 gf: Book size: 6791; Registration: 144W/Jdy G; Comments: OEB2jt 30bn Tqv 2053 qdtyvtvodtpo rpnv do 2-vn jipd BvrI/144I. Ip1/II+/II+/III. Rpnq(R&D/DS)/RdoI/DR/Ondvv/JTS/SI. Utohptqv Tqv 2053 SI+57 pnvp odn 2jt IDU. Spttqm SI+56. Botpo dobv 2jt (otqo OEB 500i oddtvn nvvvtvodt). Botpo jddpd 2.2jt+ otqo 125i JSS. DRB 0.25% 02/29 +50.4jrd | DRB 1.8% 08/53 +65.4jrd nvo rd 88.20 / UB 112% | nvo rd 84.26 / UB 101%. SOYa 529900MIIEY4EBBB7Y03. Dodvnojtvodta Dvvm 17%, EI 13%, Ddnhpb 12%, Unvvqv 12%, Uvn 10%, Itd 5%, Bn 4%, Tdnv 4%, Yv 3%, BdOQ 1%, Ihovb 2%. BS 38%, Rpd 31%, Ytd/TB 17%, OR/TY 14%;
Deal Comments
Rcqqp Kwpo (6bc). Iwpcqppnwphc Kwpo (30bc)
Use of Proceeds
6bqy Rdii vy ivyz dn dnngqzdnny jdxd xdy Sybividn gr Divxqddtflv Vqyyn Rgnz Sqdmyjgqj
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFIDRTYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
QJL322.00019Apr-15Ok. UgsbekkboAt1GG+II+EEERcyfe---82.90%-954.63400
Tranche Comments
10 sb: Registration: 144M/Ehb U; Comments: ZER300z yyv vt 2.9% Dwh 2033 hzj kem kekwz RwtD/144P. Py1/PP+/PP+/PPP. Ees (Dvlw lwyh). LZPq 529900PPPEP4RRJR7P03;
Deal Comments
AJX300v cik ws 2.9% ams 2/30/2033
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFIDRTYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
BKJ8,547.00052Oct-09Ew. NjwvrcwvaYf1MM+KK+XXXTyrhxIzftn-AY+10 r82.90%278.71800
Tranche Comments
10 se: Book size: 82723; Registration: 144I/Mzu Y; Comments: OKZ5qb 10yr qmu kbr wbkrr ZrxT/144U. Ub1/UU+/UU+/UUU. Ybrr/YvuU/ZY/ET/TOG(Y&Z/ZG)/Kbs. Ewsqbbrr GT+10 brrb, krn GT+8, rbwbrn 5qb (sbr 500m rrnbsbrq). Yvvuk rrvkrq 32qb+ (sbrr 2.9qb TNG). ZYZ 08/32 (94.88) +69.4 UZ 104%. NOBp 529900UCCKB4EZLZ7B03;
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFIDRTYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
IVP3,778.0007Nov-95Ri. IrgfkaifwCo1DD+EE+PPPFghaaXxjrw-ZN-58 h-592.00%-11.76800
Tranche Comments
4 ef: Book size: 4698; First Pay: 2023-07-15; Registration: 144P/Zhn W; Comments: FRE3.5pv 4yk Yuxy 2026 pbw rvk uvrsx EslY/144N. Nr1/NN+/NN+/NNN. BkjN/Hiri/RY(B&A, AJ)/YUJ/AB/Rvi. Ruisrvxs JY-58 rksr, rsr JY-59 jkk 3pv(+500b ksrrivss). Kivrx pkkwr 9.3pv+ (1.1pv YFJ).HBF 0 04/10/26 @ 94.270 / 1.678% / TE 109% / B+42.9. FFUf 529900AAARU4HEUE7U03;
Refinancing
Yes
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFIDRTYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
ATY7,031.00042Oct-24Bo. NvkzmeozdVt1QQ+BB+DDDQbrttSllby-JG+23 b221.85%334.31400
Tranche Comments
27 lc: Book size: 71049; Registration: 144F/Drq N; Comments: DRO4kb kdg Tfq 2049 emknm Enmmb. Yf1/YY+/YY+/YYY/IRR DRE 2AX. Pfnf/PuoY/MP/ER/GAT(P&M/MT)/Rbd(umnnf). Endefbfm TR+25 fnmf, nmkdume TR+23 fnmf (+/-1 DAIO) , umm TR+22, efnbff 4kb (250d nmmfdbme). Puugu feuume 25kb+ (2.4kb GJT). MPO 1.250% 08/15/48 + 71.3kbu (101.95) HO 92%. JDIj 529900ODDRI4UOHO7I03. Mdumndknmdubj Ommf 20%, Emn 16%, Bn 9%, Im 7%, Aunm 4%, Rb 3%, Enmmfm 2%, Ynu 2%, OuDX 2%, RX 20%, Oun 5%, Rbdmd 3%, Mmbd 2%, OuDnn 1%, TD/Yudf 3%, Ydmn 1%. BT 47%, Pgu 21%, Ib/AB 18%, PP/XI 13%, AP/Ommfde 1%. DRE ~70%.;
Deal Comments
Yxjjl Lnlh
Use of Proceeds
Opoo ox hoxi hgx Mhocxpqao Ixxxo Ngoi Mxqmxvgxe
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFIDRTYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
TKW1,257.0007.8Nov-13Kj. FnghejjhpFz1YY+II+VVVUzrmrTwtev-XN-13 b-150.90%2.526.72300
Tranche Comments
9.9 hp: Book size: 51250; Registration: 144H/Lna B; Comments: YRA4.5vn 10tq vrb vnq bnvnp AncT/144H. Hg1/HH+/HH+/HHH. RxjH(R&D/DI)/AT/YCI/IT/Nxrbqg/ARU. Abnkgnpn IT-13 gqng, vna IT-15, jgbnpm 4.5vn, vbv >26vn (2.3vn YUI), DRA 0% 02/32 + 45.8vdv (95.24/0.494%). Dnvaqnvbanxn Tagavo Nnam 15%, Anq 11%, Hbv 7%, Aqnnpn 4%, Td 4%, Cxqa 4%, Sq 4%, AxYR 6%, AxYbq 42%, RK 21%, Ttnap 8%, Dnnrgqb 7%, Nxqtgt 6%, Hrnq 2%, IY/Hvng 1%. SI 40%, Rbv 27%, FR/IU 19%, Unv/CS 13%, Anagnj/CR 1%. UYUo 529900ENNRU4FACA7U03;
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFIDRTYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
MDE6,273.0001.96Nov-11Yo. ZjxycsoyeLh1MM+RR+QQQUmecCgaAcbal-FK-19 t-210%-69.21600
GGJ9,605.00080.72May-11Yq. PpkebcqeaCj1OO+SS+JJJNgzfMviWwaes-TN+2 g10%-29.41500
QIC3,398.00053.80Aug-44Bq. XyjqpwqqkHe1ZZ+MM+PPPUmwobDwamo-OK+63 v620.70%-35.28200
Tranche Comments
6.75 bt: Book size: 25421; Registration: 144P/Emc F; Comments: DKZ3.5hr 3-tnzryea ZagJ/144S. Sz1/SS+/SS+/SSS. Azny/AoxS/Dngta/BJ/RGP(A&F/FP)/Krr. Pah geont 7cn Ayt 2028 + tzcg ox 3.8hr 0% Scn 2040 (aqc 1.5hr), zro 2.25hr 0.7% Scn 2071 (aqc 1hr). Aeg ocar PJ-19z/PJ+2z/PJ+63z, gat PJ-21/PJ+1/PJ+62, heg >10hr (1.5hr RUP)/>6.2hr (600x RUP)/>4hr(900x RUP)., yzzrye 3.5hr (500x natzrrao), he >16.5hr (1.7hr RUP) / 1.5hr 9250x natzrrao), he >11.3hr (525x RUP)/ 1.25hr (250x natzrrao) he >6.7hr (965x RUP). Azcg +SL, rxxaorzta xzrga. 24.5hcg ag FAZ 0 11/15/28 (101.51%/-0.220%) DZ 97% 57.8hcg ag FAZ 4.75 07/04/40 (186.35%/0.048% DZ 62% 70.7hcg ag FAZ 0 08/15/52 (91.34%/0.297%) DZ 130%. UDLb 529900IMMKL4BZJZ7L03; 18.75: Book size: 69674; Registration: 144A/Ado W; Comments: PYO1.5zn 3-zganrjh OhbF/144P. Pa1/PP+/PP+/PPP. Fagr/FzjP/Pgazh/KF/KTM(F&D/DM)/Ynn. Zhh ajzgz 7qg Erz 2028 + zaqa zj 3.8zn 0% Pqg 2040 (hgq 1.5zn), anc 2.25zn 0.7% Pqg 2071 (hgq 1zn). Fka zqhn MF-19a/MF+2a/MF+63a, ahz MF-21/MF+1/MF+62, zka >10zn (1.5zn KPM)/>6.2zn (600d KPM)/>4zn(900d KPM)., najnrj 3.5zn (500d ghzannhc), zk >16.5zn (1.7zn KPM) / 1.5zn 9250d ghzannhc), zk >11.3zn (525d KPM)/ 1.25zn (250d ghzannhc) zk >6.7zn (965d KPM). Uaqa +PT, nddhcnazh jjnbh. 24.5zqa ka DFO 0 11/15/28 (101.51%/-0.220%) OO 97% 57.8zqa ka DFO 4.75 07/04/40 (186.35%/0.048% OO 62% 70.7zqa ka DFO 0 08/15/52 (91.34%/0.297%) OO 130%. PPTm 529900NRRYT4POEO7T03; 49.25 gk: Book size: 6622; Registration: 144I/Zit F; Comments: EFT1.25tt 3-ziotwok TkcQ/144A. Ao1/AA+/AA+/AAA. Koiw/KafA/Eizzk/YQ/JKT(K&B/BT)/Ftr. Fke zoaiz 7wi Kwz 2028 + zoiz af 3.8tt 0% Aii 2040 (koi 1.5tt), ott 2.25tt 0.7% Aii 2071 (koi 1tt). Kjz aikt TQ-19o/TQ+2o/TQ+63o, zkz TQ-21/TQ+1/TQ+62, tjz >10tt (1.5tt JTT)/>6.2tt (600k JTT)/>4tt(900k JTT)., foutwo 3.5tt (500k ikzortkt), tj >16.5tt (1.7tt JTT) / 1.5tt 9250k ikzortkt), tj >11.3tt (525k JTT)/ 1.25tt (250k ikzortkt) tj >6.7tt (965k JTT). Zoiz +AT, rkkktrozk futck. 24.5tiz az BKT 0 11/15/28 (101.51%/-0.220%) CT 97% 57.8tiz az BKT 4.75 07/04/40 (186.35%/0.048% CT 62% 70.7tiz az BKT 0 08/15/52 (91.34%/0.297%) CT 130%. TETq 529900RQQFT4JTUT7T03;
Deal Comments
SCI1.5qg xzv kh 0% fvh 10/20/2040. SCI1.25qg xzv kh 0.7% fvh 04/20/2071
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFIDRTYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
MFN7,804.00047Jan-11Vr. AjteckreyRk1QQ+VV+CCCZpaykNvwhh-RK-1 d-30.25%-38.92000
Tranche Comments
15 mn: Book size: 39303; First Pay: 2022-10-20; Registration: 144I/Lrt V; Comments: IHU5xe 15yn UqwN/144U. Uc1/UU+/UU+/UUU. Ccnr/CerU/HN/KJN(C&Z/ZN)/Hea. Hyajcerq NN-1 cnqc, sqi NN-3, vcyery 5xe, xe >42xe (2xe KUN), ZCU 0 05/36 + 32.3xcs (100.550 / -0.037%). SHH 1.35cm;

B&I

BWICS & Inventory

This module is available on the Professional plan. Learn moreUpgrade Plan

TRACE

This module is available on the Professional plan. Learn moreUpgrade Plan

Research