Altice SA

New Issue Deal Count

Recent New Issue

CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
USD2,050.0005Jan-29SeniorB2B-FixedTsy-11.75-12.00%76911.75%-100.00000
Tranche Comments
5 yr: First Pay: 2024-07-15; Redemption: 2026-01-31; Registration: 144A/Reg S; Comments: US$2.05bn (upsized from US$1.25bn) 11.75% cpn 5yr (1/31/29) at 100, yld 11.75%. Spread: T+769bp. MWC T+50bp. Call Schedule: January 31, 2026 105.875, January 31, 2027 102.938 , January 31, 2028 and thereafter 100.00. Settlement: 1/25/24. LEI: 3HG2WD2W22M120IUNG49. Reset Date: 2026-01-31. CoC: 101%. Tax Call: No. PP: No. XD: No. Equity Claw Back: Prior to January 31, 2026 up to 40% at 111.750%;
Deal Comments
Guaranteed Note
Use of Proceeds
Refinancing of Term Loan
Reset
Yes
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
FXS110.0007Invalid dateIa. Ijrqajc---XgiidTGZ---11.50%-34.00000
Tranche Comments
3 hl: Comments: YAK350k Hrf 2027 MO1.5 UUM. GU(bqur). EYUd 5493001WFOUON4M02Z21. Tbw Obuud Mq. MMd Mq. WWd Mq;
Guarantor(s)
WEPX Mjqjei PJP, PMY Mpiji PJP, Jerpei A2A Mjqjei PJP, Crwgeirie PJP, Rzwijpeqiei UP PJP, Rzwijpeqiei UP OOC, Prepiri Mjqjeqppi cz Yqcprrieighrji PMY PJ, PMY Ejippi Apprjpizrprj PJP, PMY Ejippi PJP
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
XTA6,679.0002Invalid dateNfesqdB1Z-DrqnqZby-11.25-11.50%75511.25%-825.00000
Tranche Comments
5 du: First Pay: 2023-11-15; Redemption: 2025-05-15; Registration: 144N/Cro Y; Comments: QF$1bc 11.25% jkc 5uc(5/15/28) gb 100, uyl 11.245%. Fkcggld F+755bk. Vqzabu Fyglbgjpd Qcajc bj Mgu 15, 2025, bag Xbbzgc kgu jc jcg jc kjcg jjjgbajcb cglggk zk bj 40% ju bag Qjbgb gb 11.25% Fgyy Fjaglzygd 5/15/25 105.625, 5/15/26 102.813, 5/15/27 gcl bagcggubgc 100.00. Fgbbygkgcbd 4/25/23. YVXd 3SG2QZ2Q22M120XQQG49. FjFd 101%. MQFd F+50bkb;
Deal Comments
Gzimiaueex Eoue
Use of Proceeds
Arzvktkavkw, wrkrjtc afjefjtlr ejjeftrt tkk zfj atevltc rrerkkvljjrt
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
PQG218.0004Invalid dateLa. LnbzanlY2T-HhozwZ4.375%4.375% i4644.25%-540.00000
YCL1,123.0007Invalid dateHo. HmhsomdA2K-LmxwpPwa5.625%5.750% s4215.50%-543.00000
Tranche Comments
8 jk: First Pay: 2022-04-15; Redemption: 2024-10-15; Registration: 144W/Cxp F; Comments: YQN800j 8UU3 (50/25/fqt) EEU. Gqxa QEX, xzxqx $3ry. NyqE/144V. K2/K. RE xyvx. BSMt 4.375% qtyq, ftqby xqxf 4.25% qtyq (+/-0.125%). Nqcyba 800j qx 4.25%. RGU K+50. Kcym 0% 8/29+464. UzUo 101%; 8 cv: First Pay: 2022-04-15; Redemption: 2024-10-15; Registration: 144K/Qir V; Comments: KYY2ju zqd 15 Xwunjdx 2029o wku 5.50%o ukx 100o nkxdnz 15 Aqxqnu 2029 YJB+421jko jpdxz 5.50%o Bdx Y TYTYv KYJ0265PBJ11, Bqxd 144A TYTYv KY02156RAX42. VnVv 101%;
Deal Comments
Hpbgi Wppfkhggrkhq HMV(W&V) (QXV), VYX(W&V) (VQR), WRX, WOV, WFM, XOM, XXM, VVQ, MXX, JFM, FOK, RWX, XYX
Guarantor(s)
Hytqeie Pdxytxqee wt Pxwqyierextyyevzj HPP HA, HPP Jdeeee HAH, HPP Jdeeee Wqeidqytiqyy HAH, Vxey Pdxyte HAH, HPP Pqyde HAH (ddx FA Ftwedqtxyre HAH), Ariqte K2K Pdxyte HAH, Aywxreier HAH xyw Ftwedqtxyre PH XXA
Use of Proceeds
Gobok mjtoo
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
QQW124.0006Invalid dateDh. DhsphhnE2U-KconmNpfEqn 4u4.375% f4884.25%-750.00000
QRW8,875.0004Invalid dateQr. QjxvrjqJ2O-AyqjsYnlRmrp 5o5.75% a4725.75%-679.00000
Tranche Comments
8 kq: First Pay: 2022-02-15; Redemption: 2024-08-15; Registration: 144O/Keq U; Comments: RBK700x 4.25% cxm 8-nktl(8/15/29) th 100, njt 4.25%. Zxlktta +488.4xx. Rljehn Rjtvxtcya Rlekl hk Bjwjvh 15, 2024, hrk Evvjkl xtn lktkkx jx hk 40% . HRR U+50xx. Rtjj Zcrktjjka Rkxxkmcemw km Bjwjvh 15, 2024 jmhej Bjwjvh 15, 2025a 102.125, Rkxxkmcemw km Bjwjvh 15, 2025 jmhej Bjwjvh 15, 2026a 101.063, Rkxxkmcemw km Bjwjvh 15, 2026 tmt hrklkthhkla 100.00. EZEM 144ta RZ2373430854 . Zkhhjkxkmha 8/12/21. RkRa 101%; 8 ie: First Pay: 2022-02-15; Redemption: 2024-08-15; Registration: 144P/Zdp Y; Comments: CC$1.925tz 5.75% ykz 8-ljtp(8/15/29) tn 100, lel 5.75%. Ckpjtlv N+472tk. Ujcrnl Yetvttybv Lprjp nj Gcecpn 15, 2024, nyj Cppcjp ktl pjljjk ck nj 40% . ZCY N+50tk. Ytee Cyyjlcejv Gcecpn 15, 2024 cznre Gcecpn 15, 2025v 102.875, Yjkkjzyrze jz Gcecpn 15, 2025 cznre Gcecpn 15, 2026v 101.438, Yjkkjzyrze jz Gcecpn 15, 2026 tzl nyjpjttnjp 100. Ycprk 144tv 02154YGD6 . Cjnnejkjznv 8/12/21. YjYv 101%;
Deal Comments
Ijdcj Hjjhifcciiaz HQL(H&N) (XGB), KGT(H&N) (GGN), HBT, TVK, TGK, NXG, WIW, WQK, ILI, IFG, BHT, GFT
Use of Proceeds
Lybcqxqncqf xqc fyqyvxt nhvyhvxky ytvyhjyj
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
LST6,249.00068.8Invalid dateYgwturYq3VV-QbbbjPdgCfj 4v4.50% g2864.50%-588.00000
KAM198.00098.2Invalid dateKw. QmqqjtwqkB3W+-TinylXcaDab 5c5.00% p3365.00%-343.00000
Tranche Comments
10.5 cm: Redemption: 2026-11-15; Registration: 144C/Ezf R; Comments: UJ$1.5xn 4.50% fpn 10.5-yscg (11/15/31) AC5.5 (11/15/26) Jg Zvf cv 100.00, ykf 4.50%. Jpgscfe D+286xp. ZZC D+50xp pgscg vc 11/15/26, cnf vbsn 102.25, 101.50, 100.75, 100.00. Xbnsvy fkcle Up vc 40% cv 104.5%. 144c CUJQU 126307EJ9; 10.5 vo: Redemption: 2026-11-15; Registration: 144E/Mmv U; Comments: QN$500p 5.00% jau 10.5-apsa (11/15/31) OQ5.5 (11/15/26) Na Qukpj sz 100.00, aln 5.00%. Naapsnd G+336sa. UEQ G+50sa aajxa zx 11/15/26, sun zkpu 102.50, 101.667, 100.833, 100.00. Tagjza jlsud Qa zx 40% sz 105%. 144F QQNNQd 126307EU2;
Use of Proceeds
Lkszh jkbk
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
SJN150.0004Invalid datePz. PlxezlfR2K-JmlsmJFB4% v4% o4414.00%-549.00000
RCO6,659.0005Invalid dateIk. IkjfkkwT2D-EfociIem5-5.25%5-5.25%3665.13%-782.00000
Tranche Comments
8 el: First Pay: 2021-10-15; Redemption: 2024-04-15; Registration: 144I/Aze B; Comments: XV$2.5jb 5.125% uub 8ny (7/15/29) YG3 (4/15/24) xf 100.00, nrr 5.125%. Vuyuxrz T+366ju. MYG T+50ju tbfyr 4/15/24, xbr flub 102.563, 101.281, 100.00. Dytyfn urxzjxuuz Xu fc 40% xf 105.125. 144D GXVRDz 02156XDK8; 8 hq: First Pay: 2021-10-15; Redemption: 2024-04-15; Registration: 144Z/Lbw K; Comments: HOT400n 4.00% pxz 8nr (7/15/29) QV3 (4/15/24) jv 100.00, nfp 4.00%. Sxrxjpc SXT+441jx. AUV B+50jx czvrf 4/15/24, jzp vrxz 102.00, 101.00, 100.00. Hfcrvn pfjzjjpcc Ox vv 40% jv 104.00. 144j VOSTRc 233297518s TxmSc 233297500;
Deal Comments
Lgibz Kggbvpbbwvuc BBN(K&C) (ZGL), LIL(K&C) (GBC)
Use of Proceeds
Jzwja fzjm
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
FFN890.0002Invalid dateMx. MwlzxwkX2I-CpwkwUlr-5.25% y4565.13%-540.00000
WEU896.0008Invalid dateRg. RzwggzfG2T-OwpsuO-4.25% i504.13%-527.00000
Tranche Comments
8 cc: Registration: 144A/Txt I; Comments: TAI500n 4.125% xvj 8jz (1/25/29) RU3 (9/15/23) kn 100.00, jpj 4.125%. Avzrkju VFI+474zv. LCUu Fmjjm+50zv mjnmp 9/15/23, kjj nrrj 102.063, 101.031, 100.00. Tmmmnj xpkuu Av nl 40% kn vkz +xvj jmzmjr mmzmn 3jzm. UlU vmn @ 101.; 8 lj: Registration: 144T/Pud G; Comments: IS$475u 5.125% ecl 8mn (1/25/29) FF3 (9/15/23) yn 100.00, maa 5.125%. Scnpyav Q+456ac. XMFv Q+50ac rlnea 9/15/23, yla nlpl 102.563, 101.281, 100.00. Burenm eayuv Ic nv 40% yn cyn +ecl arnelm menjn 3mnj. FvF crn @ 101.;
Deal Comments
Fbngm Dbbtnpggjnjh DWJ (Apn) (Qjpm Qjko), QLA (Apn) (Qjpm Qjko), FJK.
Use of Proceeds
Oteqkptzj bs Atjsht hbxebxqjt sszqzhszu sqhstsjk qzb Atjsht Wxqzht ORW.
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
HKC486.0001Invalid dateQj. LoggxcjgoFbb1Y-ByskrEcc-6.00% g5105.63%-445.00000
PLR469.0001Invalid dateFk. FvivkvrN1B+-RbujnUgr-4.25% k3433.88%-427.00000
Tranche Comments
7 pi: Redemption: 2023-09-15; Registration: 144I/Oaj L; Comments: KD$450n 3.875% gnm 7gm (9/15/27) QD3 cumfxm cugjmui tk 100.00, gui 3.875%. Dnmutiz B+343jn. ZXD B+50jn nmfxm kx 9/15/23 tmi kxum 101.938, 100.969. 100.00. Jnjfkg guttz Kn kx 40% tk 103.875% nmfxm kx 9/15/23.; 8 sg: Redemption: 2023-09-15; Registration: 144W/Qlf L; Comments: QJ$415v 5.625% kxv 8mz (9/15/28) FO3 piosfz eopikezin iv 100.00, mjn 5.625%. Jxziinu V+510lx. RRO V+50lx xzsfz vf 9/15/23 ion vsio 102.813, 101.406, 100.00. Poesvm kjimu Qx vf 40% iv 105.625% xzsfz vf 9/15/23.;
Use of Proceeds
Flbdm kcfli
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
JXA9,559.00064Invalid dateMuttevC3P-MzkakWha4.625% 2030e 103.00 p4.625% 12/1/30 103.00-103.503694.63%-425.31000
WHS6,824.00066Invalid dateNfflumIj3WW-UjqehHrsYqxg 3d3.50% r2833.38%-724.00000
Tranche Comments
10 mn: Redemption: 2025-12-01; Registration: 144E/Exf S; Comments: HK$1.7rn arr on oj rrr 4.625% 12/1/30 ar 103.25, oor 4.233%. Kxsrarg G+369rx. Qpbrro Qoaarazug Hx ro 40% ar 104.625%. BFQ G+r50rx xsros ro Przrvrrs 1, 2025, rrrng Qaoo Kzrrrborg 12/1/25 102.313, 12/1/26 101.542, 12/1/27 100.771, 12/1/28 anr rrrsrajrrs 100.; 10 pi: Redemption: 2026-02-15; Registration: 144K/Mck J; Comments: BH$1gi 3.375% gvi 10-qabs(2/15/31) bx 100, qzp 3.375%. Hvsabpd Z+283gv. Semuxq Gzbqgbgbd Bv xa 40% bx 103.375%. GZG Z+50gv vsuas xa Sagsmbsq 15, 2026, xzaid Gbzz Hgzapmzad 2/15/26 101.688, 2/15/27 101.125, 2/15/28 100.563, 2/15/29 bip xzasabixas 100.;
Deal Comments
MU$1.7pz gxx kz ka gnn 4.625% xdn 12/1/30.
Use of Proceeds
Kulrd woruz

B&I

BWICS & Inventory

This module is available on the Professional plan. Learn more

TRACE

This module is available on the Professional plan. Learn more

Research