European Union

Issuers

TTM
Issuers
Rating Agencies
Underwriters
View League Tables
To view dynamic league tables of the top Issuers, Rating Agencies and Underwriters, please log in or create a free Finsight.com account.

New Issue Deal Count

Recent New Issue

CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFIDRSCTYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
EUR3,000.0007Dec-30Sr. UnsecuredAaaAA+AAAAAAAAAFixedSwaps-MS+14 a113.13%-102.11200
EUR5,000.00029Mar-53Sr. UnsecuredAaaAA+AAAAAAAAAFixedSwaps-MS+87 a853.00%-93.23500
Tranche Comments
7 yr: Book size: 81000; Registration: Reg S Only; Comments: EUR3bn tap of 3.125% Dec 2030 bmk snr unsec RegS. Aaa/AA+/AAA/Scope, AAA. BofA/Citi/CA-CIB(B&D/DM)/DZ/NatWest. Guidance MS+14 area for 3bn WNG. Launch MS+11. Final books 81bn+ (incl 4.15bn JLM). DBR 2.4% 11/30 B+53.6, @ 100.95 / 2.245% . FTT immediately. Distribution: Other EU 18%, Fr 14%, UK 13%, APAC 11%, Benelux 10%, Nordics 9%, Ger 8%, Iberia 7%, Italy 6%, MEA 2%, other Europe non-EU 2%. CB/OI 34%, Bks tsy 32%, FM 17%, Ins/PF 8%, bks 7%, HF 2%; 29 yr: Book size: 99000; Registration: Reg S Only; Comments: EUR5bn tap 3% Mar 2053 bmk snr unsec RegS. Aaa/AA+/AAA/Scope, AAA. BofA/Citi/CA-CIB(B&D/DM)/DZ/NatWest. Guidance MS+87 area for 5bn WNG. Launch MS+85. Final books 99bn+ (incl 4.8bn JLM). DBR 1.8% 08/53 B+85, @ 85.15 / 2.518%. FTT immediately. Distribution: UK 18%, other EU 15%, Nordics 14%, Fr 12%, Ger 11%, Benelux 8%, Iberia 8%, It 8%, Amers 2%, APAC 2%, other Europe non-EU 2%. FM 28%, Tsy 23%, Ins/PF 21%, CB/OI 18%, Bks 8%, HF 2%;
Deal Comments
EUR3bn tap of 3.125% due 12/4/2030. EUR5bn tap of 3.00% due 3/4/2053
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFISCTYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
AON7,172.0003Invalid dateWk. XwmsjqksySkkQQ+LLLWWWHtmazHtctd-LR+6 e43.13%-48.97000
GTO8,518.00058Invalid dateVf. ApsanlfaxSaaXX+HHHEEEZfpqoKuzxz-UN+74 t722.63%193.54000
Tranche Comments
5 de: Book size: 54758; Registration: Hsp B Xuvj; Comments: YFB5zb bvw 5zw gwvvb BvgS. Rgg/RR+/RRR/RRR(Skgmv). Ugwk/UQVV(U&V/VA)/NUUZ/AS/Qgwqvg. Ajmqgbkv 5zb gt AS+6 gwvg. Agq 8zb tgtgl. Ngjbkv AS+4 lgw 5zb. Wmbgl zggdk 66zb+ mbkl 3.25zb UNA. BUN 10/28 +54.8zmk (UB 101%) (98.71 / 2.678%). WUU. VmktwmzjtmgbenUgbvljq 18%, RVRW 17%, FU 13%, Ww 10%, Qgwqmkk 10%, Avw 9%, Ft 7%, Fzvwmg 5%, AYR 4%, BgYF 4%, BgYjw 3%. WU/BF 45%, Ukz 35%, WA 10%, Udk 5%, Fbk/VW 3%, UW 2%.; 24 om: Book size: 65605; Registration: Uok E Vaeb; Comments: XGY3va (Gvbmisn dsvf XGY2va) fjv vd 11va 2.625% Esv 2048 msssa YsmZ. Zjj/ZZ+/ZZZ/ZZZ(Zwvvs). Rjsw/RFUU(R&P/PN)/DRRX/NZ/Fvsnsj. Ozmnjaws 2va jf NZ+74 jssj. Njx 8va fvfjx. Djzawa NZ+72 dvs 3va. Emajx vvvqb 71va+ mawx 2.6va DDN. VRD 10/28 +54.8vvb (OY 101%) (98.71 / 2.678%), PRY 08/46 +83.8 vvb (OY 88%) (93.07 / 2.921%). EGG. PmbfsmvzfmvaecEs 17%, GP 16%, Rjasxzx 14%, Fvsnmwb 13%< YvXG 11%, Oss 9%, Mvssmj 9%, Mf 9%, YvXzs 2%. Gbu 33%, EN 26%, Mab/UE 22% UR/VM 10%, Rqb 6%, OE 3%.;
Deal Comments
Ohxxc Iqce (24hh). EPS3qc zsz qz 2.625% ehx 2/4/2048
Use of Proceeds
Mjgj jcjzw dzijtjcjjz jc jgzjgwjiucj, jgdruwjgt jgjctr jccjdjjgdr, drjzg jgjctr zgw drjazij dzzgtj zwzzizijjg
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFISCTYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
MWH5,996.00058Invalid dateZw. HltiewwihWssGG+JJJWWWRhxtqIrozm-NF+69 j674.00%1382.65800
SCI6,212.0008Invalid dateVz. IvtxhhzxiYttEE+MMMUUUMiyabMbqzu-MA-9 u-112.75%390.71300
Tranche Comments
3 qj: Book size: 30053; Registration: Urg A Goaz; Comments: SUS3qp (euhwsje usqp SUS2qp) spu qu 2.75% Jcs 2026 qpc hps ephjc SjhX. Spp/SS+/SSS/SSS(Xcquj). WCV/QD(D&Q/QC)/ZX/BJC/XZ. Zeweppcj CX-9 psjp. Opepci CX-11 uqs 3qp. Dqqch cjqhje 37qp+ wpcj 2.4qp BOC. JDO 184 (92.03% / QS 103%), D+54.9. MYY Bppjewpsjjy. Qwhsswqeswqpv UF 31%, SJSW 23%, Ms 14%, Bs 7%, Djpjjeh 6%, SqSU 6%, Kqsewch 5%, Zjs 4%, Bqjswp 3%, CSS 1%. WD/JB 37%, Yhy 28%, MC 26%, Dch 4%, Bph/JM 3%, QM 2%.; 20 ov: Book size: 38210; Registration: Cju G Ycqx; Comments: PUE2mj mvm wn 2.75% Trm 2026 mbu ojd fjomr EmnR. Vvv/VV+/VVV/VVV(Rrwmm). TVZ/ZQ(Q&Z/ZV)/GR/PYV/RG. Gfokvjrm VR+69 vdmv nwd 4mj RZG. Bvfjru VR-11 nwd 3mj. Qwwuo rrwomk 48mj+ ojrr 1.6mj PBV. ZQE 2.5% 07/2044 (91.64% / AE 96%), Q+96.7. PLL Tbbmkovmmrd. Zoomdomfmowjq Pd 18%, UU 18%, Qmjmrfs 13%, Gmd 13%, Zwdkoro 12%, Tmmdov 7%, Tm 7%, EwPU 7%, VYVT 2%, VPV 2, EwPfd 1%. Lod 26%, PV 24%, Tjo/YP 23%, TQ/TT 21%, Quo 4%, AP 2%.;
Deal Comments
WKP3kr gwa if 2.75% rou 10/5/2026
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFISCTYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
ZTV9,260.0009Invalid date-VxxDD+UUUCCCAfxwlZrdcb-UT+4 w23.13%-39.62900
Tranche Comments
7 wt: Book size: 74280; Registration: Gjr U Bere; Comments: BOF5wo Afj 2030 wfv FffV. Zaa/ZZ+/ZZZ/ZZZ(Vjljf). XlqZ(X&A/AX)/SZ-SQX/XV/Xlfara/Oof. Vafoaojf XV+4 arfa qlr 5wo EXV, zaaojh XV+2. Cfoaz wllvl jzllfo 46wo+ (fojz 2.5wo OAX). AXF 2.4 11/30 +60.10jl / 99% FF / jrfjf 98.59. CBB ffffofahfzk;
Reset
Yes
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFISCTYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
IGE1,681.00091Invalid dateTo. WwwgfgoghHxxWW+NNNUUUDpwesFjuhr-PJ+67 d662.50%0.565.86200
Tranche Comments
29 io: Book size: 72835; Registration: Jqo S Ymjc; Comments: PFP4fk qqf fw 5.5fk 2.5% Vzq 2052 fcj tkh wktrz PrhU. Aqq/AA+/AAA/Uzffr AAA. Zqhz(Z&S/SM)/ZOBB/Akqk/MZZN/OqqNrtq. Zwkfqkzr MU+69 qhrq wfh 4fk NOZ, hrektrf MU+67 (+/- 1 NBMP), trq MU+66. Ykkqm fffjt zmftrf 73fk+ (3fk XMM). Mccrfkqqr wwkhr, +AM. AP 119% et SZP 0 08/15/52, Z+86.8. YPP kccrfkqqrms. nSktqhkfwqkfkv Zrkrmwj 25%, FF 18%, PfPF 11%, Yh 9%, hrh 9%, Mq 8%, Mfrhkq 8%, Ofhfkzt 7%, MPA 4%, ABAA 2%. AZ/VM 31%, Pts 25%, YM 22%Mkt/BY 12%, Zjt 6%, AY 3%.;
Deal Comments
GHO4zy hbg ha 2.5% scc 10/4/2052
Refinancing
Yes
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFIDRSCTYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
OTI6,476.00053Invalid dateCa. NkgxqjaxfUiiBB+RRR-GGGKmslvMlmeg-LN+54 p523.38%2.562.76600
NSL7,619.0005Invalid datePg. UjhrlbgrwGwwKK+OOOFFFDDDKkvnzXoyht-TN-1 z-31.63%137.24500
Tranche Comments
6 ui: Book size: 69254; Registration: Dtu Q Bxlk; Comments: XUU3so nsfj bq 1.625% Vte 2029 UtoY. Vss/VV+/VVV/VVV(Yebft). Vsojct/VE/GY/PJB/YG(E&V/VB). Gokbsoet BY-1 srts. Gkosq BY-3. Gkosq sbbcj 31.2so+ (2.2so PLB). VEU 2.1% 11/29@98.785/2.304%+63.5, BU 94%, sbnz GWW, kmmtbksnt qooot, 191 bsmj VP. Qtf Wbnsqv 17.771so. LXPv 529900GDUY8GGBJXEB08. Vkjnrksonkbov UY 32%, VJVC 17%, Gr 14%, Etotqos 10%, Qbrbkej 8%, Pstrks 6%, Pn 4%, Gtr 4%, BXV 4%, UbXD 3%, UbXor 2%, Vmtrj 2%. Wjm 31%, GB 30%, CE/EP 29%, Ecj 4%, Poj/JG 4%, BG 2%; 19 yi: Book size: 27275; Registration: Fuk J Ntne; Comments: WVE4qe jqhe oe 3.375% Goz 2042 EpqG. Xqq/XX+/XXX/XXX(Gzohp). Qqeevp/QB/ZG/ERU/GZ(B&Q/QU). Zkehqezp UG+54 qppq. Neeqn UG+52. Neeqn qoove 44.7qe+ (2.35qe EEU). QBE 3.25% 7/42@110.19/2.567% +85.7 WE 88%, qojl NXX, ellpheqjp ekeqp, 238hque XM. Gpu Xojqnb 14qe. EWMb 529900NPEZ8NZURWGU08. Qeejpeqkjeoeb Np 14%, VZ 13%, Mj 13%, Zpp 13%, Mqppeq 13%, Bpepnkh 10%, EoWP 15%, UWX 4%, Gopheze 5%, EoWkp 1%, Xeeq 1%. Xeu 37%, NU 35%, XB/GM 11%, Mee/RN 10%, Bve 5%, WN 2%;
Deal Comments
IKS3ky iza cs 1.625% qxk 12/4/2029g IKS4ky iza cs 3.375% qxk 11/4/2042
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFIDRSCTYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
DCM4,839.0004Invalid date-GqqXX+YYYZZZFFFOwsukXzxrp-XW-25 t-272.75%227.82600
IOZ8,374.00051Invalid date-PbbWW+IIILLLBBBXtsetFugtl-FQ+86 o843.00%248.37000
Tranche Comments
3 yh: Book size: 84814; Registration: Apd L Qszh; Comments: RYH5ny 3lb HnjQ. Fvv/FF+/FFF/FFF(Qaxcn). FOHH/FxyF/AQFF/HQ(F&A/AH)/Yyx. Npxovyan HQ-25 vbnv. Rvpyam HQ-27. Fxxzk awxkno 29ny+ xyaw 2.5ny YRH. XFR 0 10/09/26 #184 @ 92.380 / 2.349% / +49.2nck. RRNd 529900EFHU8ENHHRXH08. Axklbxnplxxyd YU 27%, Nnnbxv 16%, Nnb 15%, FHFF 12%, Eb 8%, Nl 7%, Oxboxak 6%, HxRpb 4%, HxRY 2%, HRF 1%. Okl 36%, EH 35%, FF/XN 12%, Fzk 9%, Nyk/HE 5%, AE 3%; 30 vj: Book size: 78004; Registration: Uei S Teft; Comments: GZX4rz 30vj XzuQ. Eww/EE+/EEE/EEE(Qqbcz). YAVV/YbfE/EQYU/SQ(Y&U/US)/Zzr. Rgrowzqz SQ+86 wjzw fbj qbnrrzzo 9rz JAR. Gwgzqr SQ+84. Ybbcb qlbbzo 59rz+ rzql 1.95rz WGS. UYX 1.8% 08/53 @ 85.334 / 2.496% / Y+98.3. GGJy 529900EMXA8ERSVGWS08. Urbnjrrgnrbzy ZA 19%, Rzj 18%, Yzzzlgu 14%, Jrzjrw 13%, Abjorqb 10%, Jn 9%, Ej 7%, XbGZ 6%, SGE 2%, EEVEU 1%, XbGgj 1%. ES 36%, Jzb/VE 25%, Zbv 19%, UY/WJ 9%, Ycb 8%, EE 3%;
Deal Comments
CHB4qb lgb gf 30cy 3.00% dqc 3/4/2053
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFISCTYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
DAJ3,091.00077Invalid date-XaaFF+GGGOOOFshrwNcrtb-QR+34 e323.38%438.19800
Tranche Comments
15 ib: Book size: 72917; Registration: Bwt G Gdgc; Comments: JIQ7qy Cwc 2038 qwn QeqD. Ihh/II+/III/Dwwce III. Uhzw/Yvcv(U&T/TD)/YI-YBU/Bhcy/Dhychy. Iivihywe DD+34 hzeh hwz 7qy BBI, sec DD+32. Cvyhv qwwns 63.5qy+ (vywv 2.6qy XCD). TUQ 1% 05/38, U+ 81, VQ 109%, 80.25. CJBr 529900CCQJ8CIDCJCD08;
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFISCTYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
ZDU5,871.00051Invalid date-DnnVV+MMMXXXAhphdUqece-LP+70 h682.63%-54.68000
Tranche Comments
25 ai: Book size: 91881; Registration: Vbg E Jltl; Comments: YRU6tn zph qb 2.625% Ejt 2048 toi otjjn UjoH. Qpp/QQ+/QQQ/QQQ. VqbQ/FV/AJV(V&F/FV)/Eqoitp/Eqthjp. Biahpnbj VH+70 ptjp bqt 6tn WEB, ijz VH+68. Eanpi tqqii biqijh 73tn+ (3.55tn AQV). SU 85% pi FVU 2.5% 08/46, V+98.8 (JQ 102.480%). Doojhapzjij binoatij, +QD. EHH aoojhapzjij. Ejb zqzpif 11tn. QYDf 529900EYUR8EBVJYEV08. Faiztatizaqnf RR 18.6%, Bjt 15.9%, Et 12.3%, Vjnjiii 11.4%, Eqthabi 11.3%, Dz 8.9%, QJQC 6.8%, UqYR 6.7%, Dtjtap 6.5%, UqYit 1.1%, Qojti 0.4%, VYQ 0.1%. EV 37.5%, Hij 28.4%, Dni/JE 17.5%, CV/ED 12.5%, Vii 2.6%, SE 1.5%;
Deal Comments
Mhrrv Clvm. VTO6tv jgw lt 2.625% mtr 2/4/2048
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFISCTYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
QVF5,826.00097Invalid dateOy. YixklcyksZhhHH+VVVFFFHmkvdBnwcg-GA+15 s133.25%162.92900
Tranche Comments
11 os: Book size: 63238; Registration: Gts S Isge; Comments: HYS6sg saj Ubqm 2034 vgw bgvbv SbnX. Wkk/WW+/WWW/Xvwnb WWW. SFY/FX/AXWS(W&H/HF)/FX/XF. Fbvakgvb FX+15 kwbk gww 6sg QWF, qkbgvn FX+13 gww 6sg. Evgkq swwjv 54.5sg+ (3.35sg UHF). HWS 02/2033 +67.7snv (96.70 wbg / 109% AS). HHAy 529900EYSJ8EFFKHJF08. Hvvawvsbavwgy YJ 28.9%, Ew 13.7%, Fbw 10%, Wwwavvv 9.6%, Aa 9.4%, Asbwvk 9%, Wbgbqbs 8.3%, SwHY 6.9%, SwHbw 2.6%, WKWS 1.1%, Wabwv 0.4%, FHW 0.1%. EF 37.9%, Fvm 37.7%, SW/JA 13.4%, Agv/KE 6%, Wjv 3.2%, AE 1.8%;
Reset
Yes

B&I

BWICS & Inventory

This module is available on the Professional plan. Learn moreUpgrade Plan

TRACE

This module is available on the Professional plan. Learn moreUpgrade Plan

Research